Συγκάλεσε σύσκεψη για τα θανατηφόρα ο Καρούσος – «Να μην χαθούν άλλες ζωές»

Συγκάλεσε σύσκεψη για τα θανατηφόρα ο Καρούσος –  «Να μην χαθούν άλλες ζωές»