Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας: Υπεγράφη το συμβόλαιο για ανέγερση δύο νέων υδατοδεξαμενών