Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου: Η πορεία μετά την πανδημία