Το FSF-MED καλεί σε άμεσο εμβολιασμό εργαζομένων στις αερομεταφορές