Τρωκτικά και φίδια: Εστίες μόλυνσης τα ημιτελή κτίρια στην Αχερίτου