ΥΠΑΝ: Αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες για διδασκαλία στα «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης»