ΥΠΠΑΝ: Ετοίμασε πρόγραμμα πενταετίας για κλιματισμό στα σχολεία

ΥΠΠΑΝ: Ετοίμασε πρόγραμμα πενταετίας για κλιματισμό στα σχολεία