Υπ. Δικαιοσύνης για διαθεσιμότητα Αξιωματικού: «Εφάρμοσα αυστηρά τις διαδικασίες» (Βίντεο)

Υπ. Δικαιοσύνης για διαθεσιμότητα Αξιωματικού: «Εφάρμοσα αυστηρά τις διαδικασίες» (Βίντεο)