Υπ. Δικαιοσύνης: «Δεν συνομιλούμε σε καθεστώς εκβιασμού»

Υπ. Δικαιοσύνης: «Δεν συνομιλούμε σε καθεστώς εκβιασμού»