Υπ. Ενέργειας: Υποτροφίες για σπουδές σε θέματα υδρογονανθράκων και ΑΠΕ

Υπ. Ενέργειας: Υποτροφίες για σπουδές σε θέματα υδρογονανθράκων και ΑΠΕ