Υπ. Παιδείας για το περιστατικό στην αποφοίτηση Γυμνασίου της Λάρνακας – «Καμία φυλετική διάκριση»

Υπ. Παιδείας για το περιστατικό στην αποφοίτηση Γυμνασίου της Λάρνακας – «Καμία φυλετική διάκριση»