Υπ. Υγείας: Διοργάνωσε εργαστήρι για την υγεία των ηλικιωμένων

Υπ. Υγείας: Διοργάνωσε εργαστήρι για την υγεία των ηλικιωμένων