Υφ. Κοινωνικής Πρόνοιας: Δεν ευσταθούν τα δημοσιεύματα για τερματισμό του ΕΕΕ από άτομο με αναπηρία

Υφ. Κοινωνικής Πρόνοιας: Δεν ευσταθούν τα δημοσιεύματα για τερματισμό του ΕΕΕ από άτομο με αναπηρία