Φάκελος Αμμόχωστος: 16 Αυγούστου 1974 – «Εξαπόλυσα τα πράγματα και είπα τώρα είναι η ζωή μας»