Χωρίς βιβλία και εξοπλισμό μαθητές με μειωμένη όραση (Βίντεο)