Έλαβε την 4η ενισχυτική δόση από τη Γιαννάκη ο Χατζηπαντέλα