Δεσμοφύλακες: Απορρίπτουν την πρόταση του Προέδρου – Αναστέλλουν τα μέτρα