Καρούσος: Κατοχυρωμένα τα δικαιώματα των εργαζομένων στα αεροδρόμια