Κύπρος: To 38,8% των νέων μάθαινε τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες