Λάρνακα: Καταγγέλλουν τον Διευθυντή Γυμνασίου οι γονείς