Προσπάθειες για τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Άλασσα