Σκόνη και άνοδος της θερμοκρασία στο καιρικό «μενού»