Στις σχολικές μονάδες από τη Δευτέρα οι εκπαιδευτικοί της Δημοτικής Εκπαίδευσης