ΠτΔ: Πρότυπο εντιμότητας και ακεραιότητας ο Κ. Στεφανόπουλος