Πέραν των 25χιλάδων εθελοντών στην εκστρατεία «Leds Do It Cyprus»