Εκστρατεία συλλογής σχολικών ειδών από τον Δήμο Πάφου