Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Πανεπιστήμιο Κύπρου και Υπουργείο Μεταφορών