Η Πάφος παρέδωσε σε Βαλέτα και Λεουβάρντεν τα σκήπτρα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης