Λ. Λοΐζου: Ο μητρικός θηλασμός είναι ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης του παιδικού καρκίνου