Καλεί σε διάλογο και στέλλει μήνυμα αισιοδοξίας ο Υπουργός Παιδείας