Αναστασιάδης: Σφάλμα ως προς τα συμπεράσματα για το Συνεργατισμό- Αξιόλογη η δουλειά της Ερευνητικής Επιτροπής