Η κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο διάλεξης του Ινστιτούτου Κύπρου με ομιλητή τον Δρα Michael Jarraud