Στην Επιτροπή Προσφύγων τα πιστοποιητικά μίσθωσης κατοικίας σε συνοικισμούς αυτοστέγασης