Στην Ολομέλεια τρεις προτάσεις για στήριξη του προσφυγικού κόσμου