Προβλήματα σε δημοτικά: Θέματα ασφαλείας και υπερπληθυσμός