Καταγγέλλουσα για Κιτίου: «Δεν ήρθα για να παίξω θέατρο… ό,τι πιο εξευτελιστικό»