Κύπρος – Ελλάδα με πλοίο: «Πλέον υπάρχει για όλους η επιλογή»