Υφυπουργείο Ναυτιλίας: H Κύπρος τιμά και αναγνωρίζει τον ρόλο των ναυτικών