Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών για ΡΑΕΚ: «συνεχίζει να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα των ολίγων»