Πορεία διαμαρτυρίας από το προσωπικό της Αγγλικής Σχολής προς το Προεδρικό