Αννίτα Δημητρίου: Συζητήσεις με την Εθνική Επιτροπή Θαλασσαιμίας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν