«Μπλόκο» για αυτές τις ώρες στην κυκλοφορία βαρέων οχημάτων – Η πρόταση