Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα για ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας