«Οπισθοδρομική η κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση »- Πόσο επηρεάζεται η Κύπρος