Αντιδρά ο ΟΚΥπΥ: «Η στάση εργασίας στρέφεται εις βάρος των πολιτών»