Αναγνωρίζουν την κατάσταση στο Πουρνάρα η Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία