Κατεχόμενα: Ζητούν ηλεκτρισμό από την Κυπριακή Δημοκρατία