Παιδίατροι στο ΓεΣΥ: Η διαδικασία επιλογής, οι επισκέψεις και οι επιπλέον χρεώσεις