Τουμαζής: Θα εργαστεί για να θέσει βάσεις στη σωστή διαμόρφωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού