Υπ. Υγείας: Ενέργειες για επίλυση του προβλήματος στις καθυστερήσεις φαρμάκων